กระทบหมด ร้านสะดวกซื้อทะยอยปิดกิจการ

วันที่ 18 ก.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย CV19 ยังคงยืดเยื้อและกระจายไปในทุกภาคธุรกิจอย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเท่านั้นที่หายไปแต่ล่าสุดร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังก็ยังไปต่อไม่ไหว

พบว่าขณะนี้มีร้านสะดวกซื้อเกือบสิบสาขาในตัวเมืองเชียงใหม่ทยอยปิดกิจการ แต่ละสาขาเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างเช่นที่สาขาตลาดสมเพชร สาขาข้างโรงเรียนยุพราช และ สาขาข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

โดยบางสาขาติดป้ายบอกว่าปิดชั่วคราว , ปิดปรับปรุง 3 เดือน ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าเป็นเพราะการแพร่กระจาย CV-19 ที่ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการน้อยลง

จากการสอบถามทางด้าน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า การปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ มีหลายปัจจัย ทั้ง ผู้ประกอบการไม่ต่อสัญญาจากภาวะเศรษฐกิจ , รูปแบบของกิจการที่ขยายขนาดและลักษณะของกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป ทำผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ และ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย CV9 ที่ทำให้ลูกค้าหายไป

 

 

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ บอกว่า ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบขับเคลื่อนไม่ได้ จึงส่งผลไปยังธุรกิจห่วงโซ่ ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรม รถเช่า บริษัททัวร์ และธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงภาคการเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่เหล่านี้

 

 

 

 

ล่าสุดหอการค้าเชียงใหม่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และตัวเลขผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ

 

ขณะนี้มีร้านสะดวกซื้อเกือบสิบสาขาในตัวเมืองเชียงใหม่ทยอยปิดกิจการ แต่ละสาขาเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างเช่นที่สาขาตลาดสมเพชร สาขาข้างโรงเรียนยุพราช และ สาขาข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

 

โดยบางสาขาติดป้ายบอกว่าปิดชั่วคราว , ปิดปรับปรุง 3 เดือน ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าเป็นเพราะการแพร่กระจาย CV-19 ที่ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการน้อยลง

จากการสอบถามทางด้าน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า การปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ มีหลายปัจจัย ทั้ง ผู้ประกอบการไม่ต่อสัญญาจากภาวะเศรษฐกิจ , รูปแบบของกิจการที่ขยายขนาดและลักษณะของกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป ทำผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ และ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย CV9 ที่ทำให้ลูกค้าหายไป

 

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ บอกว่า ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบขับเคลื่อนไม่ได้ จึงส่งผลไปยังธุรกิจห่วงโซ่ ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรม รถเช่า บริษัททัวร์ และธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงภาคการเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่เหล่านี้

 

 

 

ล่าสุดหอการค้าเชียงใหม่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และตัวเลขผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ