กรุงศรี ช่วยเหลือทุกอาชีพ ให้ยืน 500,000 สมัครง่ายผ่านมือถือ

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ที่ มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นอีกหนึ่วงสินเชื่อ ดีๆที่นำมาฝากัน สำหรับในส่วนของสถานการณ์รอบที่ 3 นี้ไม่ว่าใครก็ได้รับในส่วนของผลกระทบกันแบบทั่วหน้าจริงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งเชิงพาณิชย์และเกษตรกรต่างได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างช่วคราวหรือลูกจ้างประจำ ต่างได้รับผลกระทบกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง จึงทำให้หลายๆคนประบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายส่ววนตัวและส่วนรวม  ทั้งนี้หลายคนที่กำลังมองหาวงเงิอนสักก้อนแน่นอน ทางเลือกจากนอกระบบต้องมาก่อน ซึ่ง ตรงนี้จะมีในส่วนของเงื่อนไข และ อัตราดอกเบี้ยที่ ไม่ตอบโจทษ์

ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าทางเลือกในการ มองหาวงเงินสักก้อนตรงนั้น เป็น สินเชื่อ Krungsri iFIN ที่สดวกสบายสามารรถทำผ่านมือถือ และสามารถกำหนดระยะเวลาและวงเงินได้เอง ของธนาคารกรุงศรี 1 ใน 5 สถาบันการเงินหลชักของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านสินเชื่อของอาเชี่ยน

คุณสมบัติสินเชื่อ  Krungsri iFIN

1.ยื่นกู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

2.รับผลอนุมัติ ไวกว่า

3. ส่งเอกสาร ผ่านออนไลน์

4. ติดตามสถานะได้ ด้วยตนเอง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
9.99%
3 เดือนแรก*

สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
10.99%
นานสูงสุด 12 เดือนแรก*

สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารกำหนด
12.99%
นานสูงสุด 12 เดือนแรก*

สำหรับเจ้าของกิจการที่มี
คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียด

 

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ
*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

 

 

 

ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่านมือถือ ง่ายๆ มีบัญชีธนาคารไหนก็ยื่นกู้ได้ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ ไม่ต้องค้ำ ขั้นตอนการสมัคร ง่ายๆ ดังนี้

1.1 ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการสมัครสินเชื่อผ่านมือถือง่ายๆ แค่กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่สามารถทำเสร็จสามารถทำการสมัครต่อตามวิธีการในข้อ 1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (30วัน)

1. กดปุ่ม”สมัครสินเชื่อ”
เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร

2. เลือกอาชีพ และระบุรายได้ของ
คุณ เพื่อคำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินเชื่อ
ตามความต้องการแล้วกดปุ่ม
“สมัครสินเชื่อ”

4. ศึกษาขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ
และกดปุ่ม “ถัดไป”

5. อ่านรายละเอียดและยอมรับ
ข้อตกลงในการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม
“ถัดไป”

6. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ใช้สมัคร แล้วกด “ขอรหัส OTP”

7. ระบุรหัส OTP ที่ส่ง มาทาง SMS
แล้วกด “ยืนยันรหัส OTP”

8. กดปุ่ม “กล้องถ่ายรูป” เพื่อสแกน
บัตรประชาชนและให้ระบบกรอก
ข้อมูลบัตรประชาชนโดยอัตโนมัติ
หรือเลือกกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

9. หน้าจอจะเปิดกล้องถ่ายรูป
วางบัตรประชาชนให้อยู่ตรงกลาง
เห็นข้อมูลชัดเจน แล้วกดปุ่ม ถ่ายรูป

10. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยัน

11. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูล
บุคคลอ้างอิงให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม
“ถัดไป”

12. กรอกข้อมูลที่อยู่ตามที่ระบุ
ให้ครบถ้วนและเลือกที่อยู่จัดส่ง
เอกสารแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

13. กรอกข้อมูลรายได้,
ข้อมูลการทำงานให้ครบถ้วน
แล้วกดปุ่ม “ถัดไป

14. กรอกข้อมูลสินเชื่อ, ข้อมูลบัญชี
สินเชื่อให้ครบถ้วนและเลือกวิธีการ
ชำระสินเชื่อ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

15. เริ่มการอัปโหลดเอกสารโดยกด
“กล้องถ่ายรูป” และสามารถดู
รายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”

16. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่
ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

17. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ใบสมัคร และสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่ม “ดินสอ”

18. การสมัครสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”
เพื่อออกจากระบบ

1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ

1. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ หรือ
อัปโหลดเอกสารเพิ่ม” เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคย
ทำการสมัครไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม
“ขอรหัส OTP”

3. ระบุรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS
แล้วกดปุ่ม “ยืนยันรหัส OTP”

4. ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่เคยทำการสมัครไว้ในระบบ แล้ว
กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้า
แสดงสถานะใบสมัคร

5. ระบบแสดงสถานะใบสมัครของคุณ
หากต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
กดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่ออัปโหลด
เอกสาร

6. อัปโหลดเอกสารโดยกด
“กล้องถ่ายรูป” และสามารถดู
รายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”

7. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่
ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “อัปโหลดเอกสาร”

8. ส่งเอกสารสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”
เพื่อออกจากระบบ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. พนักงานที่มีรายได้ประจำ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. พนักงานที่มีรายได้ประจำ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โทร 1572