กรุงศรี พร้อมเปย์เงินก้อนใหญ่ สูงสุด 2,000,000 ปลดล็อกทุกเรื่องการเงิน สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

แฮปปี้รับปีใหม่ 2565 มีเงินพร้อมใช้เมื่อจำเป็น กับโครงการสินเชื่อจาก ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชน และลูกค้าผ่านสถานการณ์ปัจจุบัน ไปอย่างคล่องตัว โดยเมื่อเร็วๆนี้ โครงการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ช่วยปลดล็อคทุกเรื่องการเงิน ของท่านได้ง่ายๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และหรือที่ทำงาน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ท่านที่สนใจสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ https://www.krungsri.com/