กรุงศรี ไอฟิน ให้ยืม 500,000 สมัครง่ายไม่ต้องไปธนาคาร รู้ผลไว ใน 1 วัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังคงเดินหน้าเปิดบริการสินเชื่อดิจิตอลชื่อสินเชื่อ I Fin ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคเทคโนโลยีสมัครง่ายๆผ่าน Application K m a หรือกรุงศรีโมบายของธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าปกติอย่ารอช้าอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ iFIN 

 1. สะดวก อยู่ที่ไหน ก็กู้ได้
 2. รู้ผลไว ใน 1 วัน
 3. ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ สูงสุด 3%
 4. วงเงินสูง 2 ล้านบาท

หมายเหตุ

เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% วงเงินสูง 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ย

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้ , ภาระหนี้ , การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 • กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อผ่าน Krungsri Mobile Application (KMA)
 • ยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Krungsri i-CONFIRM
 • อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติและรับเงินโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน / อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ / หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
 2. รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2 – 6 เดือน)
 3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
 2. รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 3. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 4. รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/ifin-apply-kma