กรุงไทยใจถึง ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 เพื่อแบ่งเบาภาระ

ข่าวดีจากธนาคาร กรุงไทย เข้าใจลูกค้าทุกคนพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อพนักงานเอกชน สามารถยื่นกู้ง่ายๆวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบกำหนดระยะยาว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ในการผ่อนและอิสระในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

ทำงานเอกชนก็ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ได้ง่ายๆ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ สูงสุด 5 ปี

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยต่อปี MRR + 7% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้

 1. โดยผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 4. ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดดเพิ่มเติม สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ ได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/