กรุงไทยใจป้ำ ให้กู้1000,000 ผ่อน10 บ. ไม่ต้องมีคนค้ำ

ในส่วนรของตรงนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในขณะนี้ดีกว่าแน่นอนหากวงเงินก้อนนั้นเป็นของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อที่มีชื่อว่า กรุงไทยใจป้ำ สินเชื่อที่ให้กู้เงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนคืนหมื่นละ 10 บาท เท่านั้น โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำประกัน สมัครง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

กู้ได้ ง่าย ๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

วงเงินสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

2. Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

กด บริการ

กด สมัครสินเชื่อ

แสดงผลิตภัณฑ์ และคำนวณผ่อนชำระ

ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ

ยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น

ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข

เลือก ถัดไป

ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่น และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม

เลือกให้ความยินยอม กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent)

เลือกให้ความยินยอม กด ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ

ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

แสดงสถานะการสมัคร

กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร

ดูเอกสารและอัปโหลด

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารที่กำหนด

แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

แสดงสถานะการสมัคร และเลือก ยอมรับข้อเสนอ

เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อและผ่อนชำระ และ เลือกวันผ่อนชำระ

ยืนยันข้อมูล

เลื่อนอ่านสัญญาสินเชื่อจนครบ

กดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญา

ใส่รหัส PIN

เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียด

กดปุ่ม เสร็จสิ้น

สถานะการสมัคร

การสมัครสำเร็จ

ขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย