กรุงไทย Smart Money ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 ดอกถูก ผ่อนสบาย หมื่นละ 10 บาทต่อวัน ไม่ต้องค้ำ

หากใครมีความฝันและต้องการสานฝันธุรกิจนั้นให้เป็นจริงแต่ขาดทุนทรัพย์ วันนี้ธนาคารกรุงไทยเปิดสินเชื่อโครงการ Smart money ให้ผู้มีรายได้ประจำสามารถยื่นกู้ได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำ แถมไม่ต้องมีหลักประกันหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกันแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
 3. เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
 5. กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
 6. กู้ได้ ทั้งพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อย

วงเงินกู้ 

 • ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

ผู้มีสิทธิ์กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

คุณสมบัติผู้กู้

 1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  Statement
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น