กลุ่มต่อไปนี้ ตรวจ สิทธิ์มาตรา 39 รับเยียวยา

เรียกได้ว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆอาชีพ ต่างได้รับผลกระทบจาดสถานการณ์ c-19 กันแบบทั่วหน้าทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่วหรือส่วนรวมต่างได้รับผลกระทบกันแทบทั้งสิ้น ทั้่งนี้การช่วยเหลือในมาตรการต่างๆนั้นถือว่าดีมากเลย

ล่าสุด ประกันสังคม ม.39 ม.40 ตรวจสอบเงื่อนไขรับเงินเยียวยา 5,000 บาท หลัง ครม.อนุมัติขยายพื้นที่เยียวยา 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คาดเริ่มจ่าย 10 จังหวัดแรกภายใน 20-24 สิงหาคมนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

รายงานจากสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินสำหรับ 10 จังหวัดแรก ผู้ลงทะเบียน ประกันสังคม ม.39 ม.40 ภายในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2564 หลังจากขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ สำหรับ 19 จังหวัดเพิ่มเติม

ได้มีมติขย ายเวลาจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดแรก ออกไปเป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งจะประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน จะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตน ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมาย และเริ่มกำหนดจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 โดยกระทรวงแรงงานจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

 

 

2. กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) ผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 29 จังหวัดที่มีสิทธิรับเงินเยียวย า สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จ่ายเงินงวดแรก เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์ และเปิดบัฐชีพร้อมเพย์ ผูกบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นรอเช็คสิทธิได้ทาง ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

และสำหรับ ตรวจสอบสิทธิ์มาตรา39 รับเยียวยา เข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39