กลุ่มทบทวนประกันสังคม เงินเข้าแล้ว 5000

สำหรับวินนานทีนี้นั้นต้องบอกว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นถือได้ว่า ช่วยประชาชน และ กระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วย จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยยื่นผ่าน www.sso.go.th ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการประมวลผลข้อมูลกลุ่มผู้ประกันตนที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.ที่ผานมา และ ได้เริ่มทยอยโอนเงินกับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 นี้

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศล็อกดาวน์ ได้ดังนี้

10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

สรุปโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ตรวจไทม์ไลน์การโอนเงินรายละเอียด มีดังนี้

มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี

มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์