กลุ่มได้ลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม แล้ววันนี้ เช็กด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ต่างให้คาวสนใจต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาค วั ค ซี น ให้ราชวิทยาลัยฯ จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือ วั ค ซี น สำหรับ 30,000 คน และราชวิทยาลัยฯ โดยกำหนดเงื่อนไขให้จัดสรร วั ค ซี นให้กับบุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

1.ผู้ พิ ก า ร 2.ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 3.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ ป่ ว ย ติดเตียง 4.พระภิกษุ / นักบวช 5.กลุ่มองค์กรการศึกษา 6.กลุ่มองค์กรการกุศล 7.กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร, อายุ 18 ปี, ไม่เคยได้รับการ ฉี ด วั ค ซี น และไม่ได้ลงทะเบียนวั ค ซี น อื่นไว้)

 

 

 

โดยให้ ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มดังกล่าวเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สาครรวมใจ .com ในวันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวน วั ค ซี น ที่ได้รับจัดสรรแล้ว ส่วนกลุ่มอื่น ๆ หาก อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรร วั ค ซี น เพิ่ม

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนฯ และแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

เงื่อไขดังนี้ไล่ตามลัมดับสำคัย