กสิกรไทย มอบสวัสดิการเปี่ยมสุข ยืมเลย 1,500,000 เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ดอกต่ำ ไม่มีค้ำ สมัครง่าย

ต้อนรับปีขาล 2565 สถาบันการเงินหลายแห่ง โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย ยื่นโอกาสดีๆให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยโครงการสินเชื่อเงินกู้สวัสดิการเปี่ยมสุข วงเงินตั้งแต่ 6,000 – 1,500,00 บาท ผู้ที่สนใจสามารถเลื่อนอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้เลยจ้า

สินเชื่อสวัสดิการเปลี่ยมสุข

 • ดอกเบี้ยต่ำสำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • วงขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน

ระยะเวลาผ่อน

 1. วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

รายละเอียดการสมัคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 2. เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 3. เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)
 5. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 6. ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

เอกสารทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 2. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 3. หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)
 4. สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)
 2. กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
 3. กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด

สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดและข้อมูลการสมัครได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาใกล้บ้านหรือเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/