กสิกร ให้ยืมก้อนใหญ่ 1,500,000 เพิ่มสภาพคล่อง ดอกต่ำสุด รู้ผลไว้ รายได้ขั้นต่ำ 7,500 ก็สมัครได้

สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นไม่น้อย หลังธนาคารกสิกรไทย เปิดโครงการสินเชื่อเงินด่วน xpress Loan เพื่อลูกค้าและประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามายื่นกู้วงเงินสูงสุด 1 ล้าน 5 แสนบาทเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนและแบ่งเบาภาระรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จุดเด่น

 1. ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา
 2. สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว
 3. เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้
 4. ใช้จ่ายได้ตามใจ
 5. อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

วงเงินกู้

 1. ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
 2. สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • อาชีพอิสระ
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

 1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 2. กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60 เดือน

วิธีการคิดดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อ่านข้อมูลสินเชื่อด่วน Xpress Loan เพิ่มเติม ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม