กองสลากฯ ประกาศเลื่อนการออกรางวัล เดือน ก.พ. 65

ประชาชนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งการออกรางวัลสล ากกินแบ่งในงวดถัดไป 17 กุมภาพันธ์ 2565 เหตุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาฆะบูชา

วันที่ 1 ก.พ. 2565 ผลการออกสล ากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 คือ 944308 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว คือ 30 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว คือ 942,061 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว คือ 509, 485

โดย เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสล ากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ ถ้าสล ากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน ผู้ถูกสล ากต้องขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

ส่วนผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสล าก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

และชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บ าท ของเงินรางวัล ทุก 200 บ าท หรือเศษของ 200 บ าท