ขยับขึ้น 2 ครั้ง มูลค่าทอvล่าสุดวันนี้

การลงทุนในทองคำแท่งนั้น ก็มีเรื่องที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงหลายประการก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาทองคำที่มีความผันผวน หรือเรื่องของการเก็บรักษา เพราะการซื้อทองคำไม่เหมือนการซื้อหุ้นเนื่องจากเป็นการครอบครองทองคำจริงๆ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือที่งนักลงทุนไม่ตควรพลาดนั้นคือราคาทองคำ

ล่าสุดจากประกาศของสมาคมค้าทองปห่แระเทศไทยวันนี้ 25/11/64 ได้มรการปรับราคาขึ้นมา 2 ครั้งติดในช่วงเช้า โดย ครั้งแรกปรับขึ้นมา 100 บาท และครั้งที2 ปรับขึ้นอี 50 บาทส่งผลให้ราคาทอง 96.5 %ล่าสุดวันนี้

ขึ้น 2 ครั้งติด

ทองคำแท่ง

ราคารับซื้อบาทละ 28,400.00

ราคาขา ยออกบาท 28,500.00

 

ทองรูปพรรณ

ราคารับซื้อบาทละ 27,894.40

ราคาขา ยออกบาท 29,000.00

โดยในส่วนของราคาทองชนิดอื่นมีดังนี้

 

ราคาทองชนิดอื่น

โดยราคาทองย้อยหลังล่าสุดมีดังนี้

ราคาทองคำย้อนหลังล่าสุด

การลลงทุนทองคำนั้ันไม่ีเพี่ยเพื่อลงทุนเพราะเก็งกำไรเพียงอย่างเดียง แต่สพหรับการลงทุนทองคำนั้น สามารลงทุนเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อได้อีด้วย