ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ คนเงินเดือนน้อย ให้ยืมได้ 300,000 บาท อายุงาน 1 เดือนก็สมัครได้

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำ หรับ ในช่วงนี้ ใคร ที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่มี อายุ งานน้อย หรือเงินเดือนต่ำ

ทำให้การขอ กู้ สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เป็น ไปได้ยาก ไม่ว่าจะ ขอ มากี่ธนาคาร ก็โดนปฏิเสธมาหมด

วันนี้เราจึงมีอีก หนึ่ง สินเชื่อเงินพร้อมใช้ สำหรับคนที่ เงิน เดือนน้อย และอายุงานน้อย มา ฝาก ให้ไว้เป็นตัวเลือกกันค่ะ

สำหรับสิน เชื่อ บุคคลพรอมิส ออกแบบให้ใช้ งาน ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน หรือหลัก ทรัพย์ ค้ำประกัน

สามารถ ขอ ได้ เพราะเป็นสินเชื่อ หมุน เวียนส่วนบุคล โดยมีวง เงิน ให้สูงสุดถึง 300,000 บาท

และอัตราดอก เบี้ย ขั้นต่ำ 24% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยมี ดอก เบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรม เนียม ในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี

และสิ่งที่น่า สน ใจคือ ผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 6,000 ก็สมัครได้ พร้อม รับ การอนุมัติ และสำ หรับ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อเดือน

อนุมัติสูง สุด ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำ หรับ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติ วง เงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 300,000 บาท

โดย คุณ สมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

  1. เป็น บุค คลที่มี สัญ ชาติ ไทย อายุ 20-60 ปี
  2. มี ราย ได้ ต่อ เดือน 6,000 บาท ขึ้น ไป
  3. อายุงานสำ หรับ พนักงานเงิน เดือน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป พนัก งาน รายวัน หรือสัญญาจ้าง มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  4. ต้องมีที่ พัก อาศัย หรือที่ทำงานใน ประ เทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัด ชาย แดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  5. มี เบอร์ โทรศัพท์ที่ สามารถ ติดต่อ ได้

เอก สาร ที่ใช้ใน การ สมัคร

  1. บัตรประชาชน พร้อม สำ เนา ถ้าเป็นข้าราชการ ตอง แสดง บัตรข้าราช การ ประกอบด้วย
  2. สมุดบัญชี ธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้า สมุด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จาก ธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา
  3. หนัง สือ รับรองเงินเดือน หรือ สลิป เงิน เดือน ไม่ เกิน 60 วัน

วิธี การ สมัคร สิน เชื่อ พรอมิส แบบ ออน ไลน์

1. เข้า ไป ที่เว็บไซต์ พรอมิส และ กด สมัคร ออน ไลน์

2. กรอก ราย ละเอียดตามความจริงให้ครบ จาก นั้น ให้อ่านข้อตกลง อย่าง ละเอียด และกดตกลง

3. ตรวจ สอบ ข้อมูลให้ครบ และ กด ยืนยัน

4. เมื่อยัน ยัน เสร็จแล้ว รอเจ้า หน้า ที่สินเชื่อบุคคลพรอมิสติดต่อกลับ หรือ สอบ ถามเพิ่มเติมติดต่อ Call Center 1751

วิธีเดิน ทาง ไปสมัคร ด้วย ตัวเอง

ท่าน ที่ สนใจเดินทางไปสมัครด้วย ตัว เองสามารถติดต่อ เรา ได้ทุกวันทั่วประเทศ

ไม่ว่า คุณ จะอยู่ตรงไหน หรือจัง หวัด อะไรก็เดิน ทาง สะดวก

เพราะ เรา มีจุดบริการให้คุณ เลือก มากมายใน พื้น ที่กรุงเทพฯ

เรามี สา ขาติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อ เพิ่ม ความ สะดวก สบาย ในการเดินทาง

หากคุณ ต้อง การค้นหาสาขาในต่างจังหวัด เรา มี สาขาในเขตตัวเมืองทั่ว ทุก ภูมิภาคในหลายจังหวัด

เพื่อ ครอบ คลุมการให้บริการ แก่ คุณคลิกค้นหาสาขา ได้ ที่รูปด้านบน หรือโทร 1751

วิธี การ คำนวณ อัตรา ดอกเบี้ยและ ค่า ธรรมเนียม

สูตร การหา ดอก เบี้ย โดยการปัด เศษ ทศนิยม (ดอกเบี้ย = 15% ต่อปี)

“กู้ ไป เท่าไหร่ X ดอก เบี้ย เงินกู้ / 365 วัน X จำนวนวัน ใน แต่ละรอบบัญชี”

สูตร คำนวณ ค่า ธรรมเนียม การใช้วงเงิน (ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี)

“กู้ ไป เท่าไหร่ X ค่า ธรรม เนียมในการใช้วงเงิน / 365 วัน X จำนวน วัน ในแต่ละรอบบัญชี”

ระยะ เวลา ชำระเงินกู้

การ ผ่อน ชำระจำนวนงวด การ ชำระคืนต่ำสุด2 งวด จำนวน งวด การชำระคืนสูงสุด 66 งวด

หมายเหตุ จำ นวน งวดการชำระคืน ขึ้นอยู่ กับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินการชำระคืน ใน แต่ละงวด ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

ค่า ธรรม เนียมต่าง

ค่า ธรรม เนียม แรก เข้า ไม่มี

ค่า ธรรม เนียม ราย ปี ไม่มี

อัตราดอกเบี้ยและ ค่า ธรรมเนียมต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรม เนียม ในการใช้วง เงิน 9-10% ต่อปี)

วันที่ เริ่ม คิดดอกเบี้ย คำ นวณ ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ได้ รับเงินกู้

ค่าติด ตาม ทวงถามห นี้

ถ้าหาก ค้าง ชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท, ค้าง ชำ ระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้ง แต่ นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

ใครที่ สง สัยว่า บริษัท พรอมิส สามารถ เชื่อถือได้หรือไม่ วันนี้ เรา มีคำตอบมาให้

สำ หรับ บริษัท พอรมิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ของ บริษัทใน เครือ SMBC Consumer Finance Co., Ltd.

บริษัท สิน เชื่อเพื่อการ อุป โภคบริโภคชั้นนำ จาก ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่ง มี การจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ บริการ สินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบ เงิน ก้อนในประเทศไทย

โดย ไม่ ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ คน ค้ำประกัน เพื่อความสะดวก และ ความ สบายใจของลูกค้า

อีก ทั้ง ยังอยู่ภายใต้การกำกับ ดู แลของธนาคาร แห่ง ประเทศไทย

โดยมี นโยบาย และเงื่อนไขการอนุมัติเป็น ไป ตามมาตรฐาน เพื่อความ มั่นใจ ให้กับลูกค้า