ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อ สำหรับคนเงินเดือนน้อย ให้กู้สูงสุด 100,000 บาท

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินกู้แบบถูกกฏหมาย

วันนี้เรามีอีกหนึ่งสินเชื่อมาแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

ซึ่งเป็นสถานบันการเงินที่ถูกกฏหมาย และได้รับใบอนุญาติพิโกไฟแนนส์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง

สำหรับ ช้างไทย เงินกู้ เป็นสถาบันการเงินที่ยึดการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต

สัญญาเป็นธรรมถูกต้อง และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกฏหมายกำหนด

(ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติมีดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

 1. วงเงินตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ. หมายเหตุ : ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. สำหรับกรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ
  เงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก
 3. ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้
 4. ผ่อนชำระครบ 5 เดือน กู้เงินต้นคืนได้
 5. ไม่ชำระค่างวด มีโท ษ 2 ปี ปรับ 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี
 2. ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องมีค่าจ้างต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 4. ผู้กู้ต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 5. ผู้กู้ต้องมีค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 6. ผู้กู้ต้องต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
 7. ผู้กู้ต้องต้องยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 8. ผู้กู้ต้องอยู่บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

วิธีสมัครสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู

ท่านที่สนใจสามารถ ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้

ในจังหวัดที่ท่านอยู่ โดยนำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อัตราดอกเบี้ย

 1. สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
 2. สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน
 3. สำหรับวงเงินกู้ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 4. ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระคืน
 5. วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคนติดบูโร วงเงินตั้งแต่ 8,000-100,000 บาท

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระคืน

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
 4. สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน
 5. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 6. รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้
 7. เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ 30,000 บาทขึ้นไป)

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด*

** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

หลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อ

สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
 2. อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 4. ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
 5. บริษัท นายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
 6. ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
 7. สินเชื่อเกียรตินาคิน วงเงินสูง สมัครง่ายอนุมัติไว ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ เงินกู้

ตัวอย่างเช่น “ช้างไทย เงินกู้” อนุมัติให้ท่านกู้ 10,000 บาท กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืน ภายใน 1 ปี วิธีปฏิบัติจะเป็นดังนี้

ระยะเวลาพิจารณา

เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้ ”ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5- 7 วัน และแจ้งให้ทราบจำนวน เงินที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินกู้

เอกสาร

นำส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ กำหนดวันจ่ายเงินกู้ กำหนดวันที่ต้องชำระค่างวด ค่างวดที่ต้องชำระ พร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ ให้ผู้กู้ทราบ

การจ่ายเงินกู้

โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

การหักค่างวด

กำหนดให้ค่างวดที่ต้องคืนแต่ละเดือน เป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน

การชำระคืนเงินกู้ ช้างไทย เงินกู้ จะ ดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินเดือนของท่านในวันที่เงินเดือนออก

(หรือวันที่ที่ตกลงกัน) ทุกเดือน ตัวอย่างเช่น อนุมัติเงินกู้ 10,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

ทุกวันที่เงินเดือนออก “ช้างไทย เงินกู้” จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินเดือนของท่าน 1,000 บาท ทุกเดือน

เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี เท่ากับท่านได้ชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ย คืนให้ “ช้างไทย เงินกู้”

ครบถ้วนแล้ว (1,000 บาท ที่ชำระ จึงมีทั้งส่วนชำระดอกเบี้ย และ ชำระเงินต้น คืน)