ขึ้นราคา 2 ครั้งติด ราคาเปิดตลาดทองคำวันนี้

แน่นอนว่าสำพหรับทองคำนั้นเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่หลลายๆคนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและนิยมสามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกๆประเทศซึ่งปัจจุบันนั้เนนอกจากซื้อมาเพื่อเดก็วกำไรแล้วมในส่วนของทองคำนั้นยังสามารถลงทุงเพื่อป้องกันการผันผวนของเศรษฐกิจได้อีกด้วย

สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้้นั้นเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับในส่วนของราคาทองคำ ซึ่งวันนี้ไดปรับราคาขึ้นมา 2 ครั้งติดในการเปิดตลาดราคาทองคำ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 หลังวันวาเลนไทน์

โดยปรับราคาในรอบแรกเวลา 09.07ขึ้น 100 บ. และรอบที่ 2 เวลา 09.30 ขึ้นครั้ง ที่ 2 อีก50 บาทส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่

 

ราคาทองเปิดตลาดครั้งที่ 1

ราคาทองเปิดตลาดครั้งที่2

ราคาทองคำ 96.5%

ราคาทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 28,600.00

ขายออกบาทละ 28,700.00

ราคาทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 28,091.48

ขายออกบาทละ29,200.00

โดยราคาทอๆงคำ 96.5% ย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ 96.5%

ทั้งนี้ราคาทองคำชนิดอื่นมีดังนี้

ราคาทองคำชนิดอื่น