ขึ้นสูงผันผวนหนัก สรุปราคาทองคำอาทิตย์นี้

แน่นนอนนว่าก่อนที่จำทำการซื้อขายทองคำนั้น สิ่างสำคัญอันดับแรกที่เราต้องคำนึงถึงนัน้คือราคาทองนั้นเอง  สำหรับในส่วนของราคาทองคำสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าผันผวนหนักมากจริงๆ ซึ่งทั้งนี้ส่วนนึงมาจากสถานการณรอบโลกที่ส่งผลกับการส่งออกของไทย จึงทำให้อัตราค่าเงินบาทมีการผันผวนในเฟสของธนาคารโลกจึงทำให้ราคาทองคำปรับราคากันแบบต่อเนื่อง

 

ซึ่่ง ในส่วนของราาทองคำ 96.5 ล่าสุดมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ 96.5%

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 30,150.00

ขายออกบาทละ 30,250.00

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 29,607.48

ขายออกบาทละ 30,750.00

สำหรับราคาทองคำชนิดอื่นมีดังต่อไปนี้

โดยในส่วนของสัปดาห์นี้ ราคาทองคำ โดยสรุป สัปดาดาห์นี้ราคาทองคำขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำ ขึ้น900  บาทจากต้นปี  ต่อ 1 บาททองคำ

ทั่งนรี้เพื่อคำนวนทิศทางของตลาดทองคำและเพื่อประกอบการตัดสินใตจก่อนซื้อขายควรตามราคาทองให้ทัน