ข่าวดีที่สุดของคนไทย รพ.ราชวิถี ประกาศเข้ารับวัคซีนได้เลย

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศและชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นต้องบอกว่า ประเทศไทยกำลังจะพกลับมา ล่าสุด โรงพ ยาบ าลราชวิถี เปิดเผยรายละเอียดการ Walk-in เข้ามารับบริการรับวั คซ ีน

โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งค ร รภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

โดย โรงพย าบาลราชวิถี ระบุว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งค รรภ์อายุคร รภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (แสดงเอกสารการตั้งค รรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพ ทย์)

 

สามารถ Walk-in เข้ามารับบริการ รับ วั คซี น โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

สามารถลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี (เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้น รับ วั คซ ี น ณ ห้องกระจก ชั้น 12)

 

ซึ่งเอกสารที่ใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

ร.พ. ราชวิถี

ร.พ. ราชวิถี

 

ร.พ. ราชวิถี