ข้ามสถานการณ์ไปด้วยกัน ครม. เคาะเพิ่มวงเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33

ในส่วนของสถานการรอบนี้ หลายๆคน ได้รับความลำยบากกันทั่ว และในส่วนของ กิจการต่างๆก็ถึงขนาด ปิดช่วครับ หรือ ปิดตัวลง ทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย ตรงนี้ทางรัฐบาลและหน่วยงานก้ได้ออกมาคตตรการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนหลายอย่าง เพื่อให้พ้นวิกฤติตรงนี้ไปล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 ครม. เคาะเพิ่มวงเงินเยียวยาประกันสังคมใน 13 จังหวัด เป็น 15,027 ล้านบาท อีกทั้งนายจ้าง-ลูกจ้างยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยากลุ่มแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน 15,027.686 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท

 

โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

 

โดยกรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบาท

โดยเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท

ลูกจ้างช่วคราวและประจำ

 

ลูกจ้างช่วคราวและประจำ

ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้