คนละครึ่งเฟส 4 เริ่ม 1 มี.ค. 2565

โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนยังมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการคลังระบุคนละครึ่งเฟส 4 สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยคนที่มีสิทธิ์เฟส 3 ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกแต่เพียงเข้าไปกดปุ่มยืนยันในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ ก็มีสิทธิ์ร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64

สามารถไปใช้โครงการสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 ได้ ในขณะที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส 4

ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 65 ได้อีก เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน แต่ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวงเงินว่าจะให้จำนวนเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเตรียมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค. 65 โดยเบื้องต้นผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98

ล้านราย จะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แต่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้เลย ก็จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ก่อน

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 65 ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2564 ทุกมาตรการจบไปแล้ว สำหรับมาตรการปี 2565 คือ ช้อปดีมีคืน และมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทับซ้อนกัน

ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์ เพียงแต่ว่ามาตรการช้อปดีมีคืน ต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่าย ถึงจะได้ประโยชน์จากมาตรการ ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคน ต่างจากมาตรการคนละครึ่ง ที่มีคนได้สิทธิ์ในเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านคน และจะได้รับข้อความให้ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ต่อไป” นายพรชัย กล่าว