คนละครึ่งเฟส 5 คลังตอบชัดแล้วทุกข้อสงสัย

อัปเดตโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 หลังจากแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจ และCV19 ยังคงมีผู้ติดจำนวนมาก คนละครึ่งเฟส 5 น่าจะยังมีต่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่จะออกมาช่วงไหน เดือนไหน นายกรัฐมนตรี น่าจะให้ทางกระทรวงการคลังติดตาม

ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือน ส่วนวงเงิน คนละครึ่งเฟส 5 เป็นจำนวนเท่าไร คงต้องรอดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและCV19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วย ที่สำคัญคือ ฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย แต่เชื่อว่า หากสิ้นสุดโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 น่าจะมีต่อแน่นอน

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้พิจารณาโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ว่าจะเพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลา เนื่องจากโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ยังคงดำเนินการอยู่ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.65 ฉะนั้น ยังมีเวลาพิจารณารายละเอียดโครงการ ถึงแม้ว่าผู้ใช้สิทธิบางราย จะใช้สิทธิครบวงเงิน 1,200 บาทแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

ด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิรวม 26.23 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 48,733.80 ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมโครงการแล้ว 1.35 ล้านราย สำหรับสิทธิคนละครึ่ง ที่ยังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.77 ล้านสิทธิ จะครบ 29 ล้านสิทธิตามที่ ครม.ได้อนุมัตินั้น กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดในระดับนโยบายว่า จะดำเนินการกับ 2.77 ล้านสิทธิที่เหลืออย่างไรต่อไป

ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า จะนำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ หรือนำวงเงินสิทธิมาเพิ่มให้กับคนเดิม ยังต้องพิจารณา และหารือในเชิงนโยบาย ว่าจะนำสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ที่เหลืออีก 2.77 ล้านสิทธิมาดำเนินการอย่างไร เพราะตอนเปิดลงทะเบียนล่าสุด 1 ล้านสิทธิ ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน

สำหรับโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

(ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท