ครม.ไฟเขียว เยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 โอนเข้าบัญชีโดยตรง

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันมากมาย ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้ประกันตนที่ต้องแบ กรับภาร ะค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่แพ้กลุ่มคนทำอาชีพอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงได้ออกมาโพสต์ข้อความน่ายินดีระบุว่า

สำนักงานประกันสังคม

ตาม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภายในเงื่อนไข

⁃ ต้องเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนในหมวดกิจการ 4 กิจการ

⁃ ต้องเป็นกิจการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ประกาศดังกล่าว

จำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับ (เงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล)

⁃ นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากับจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการแต่ให้ได้รับไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อ ผปต.หนึ่งคน ( ตัวอย่างเช่น 3,000 บาท x จำนวน ผปต.เท่าที่มีจริงและไม่เกิน 200 คน)

⁃ ผู้ประกันตนไทยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคนและได้รับเพียงครั้งเดียวจากโครงการ

แจงรายละเอียดการรับเงินเยียวยา

วิธีการรับเงินเยียวยา

⁃ นายจ้างนิติบุคคล จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

⁃ นายจ้างบุคคลธรรมดา จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

⁃ ผู้ประกันตน จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น