คลังฯแจ้ง เตรียมเช็กเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มสิทธิพิเศษใหม่

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ หลังจากมีการยื่นข้อเสนอให้มีการขย ายโครงการ คนละครึ่ง เป็นเฟสที่3 ขึ้นอีกครั้ง โดยเศรษฐกิจของประเทศมีการเคลื่อนตัวมากขึ้นในระยะหลังมานี้

ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า ได้รับการตอบรับในการซื้ อขา ยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐบาลให้การอุดหนุนช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นนั้นเอง และคนละครึ่งเฟส 2 ก็กำลังใกล้จะหมดวาระเวลาของโครงการแล้ว จึงมีการยื่นข้อเสนอให้มีการจัดโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ขึ้นมาอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักยิ่งขึ้นนั้นเอง

ล่ าสุดกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยโครงสร้าง คนละครึ่งเฟส 3 มาให้ประชาชนได้เตรียมจับจ่ายใช้สอยกันอีกครั้ง แม้จะยังหาข้อสรุปของจำนวนสิทธิทั้งหมดไม่แน่ชัดนัก แต่เร็วๆนี้ประชาชนะได้ใช้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 อย่างแน่นอนหากงบประมาณเพียงพอนั่นเอง

สำหรับโครงการคนละ ครึ่งเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 ที่เวลานี้ ประชาชนชาวไทย ได้ทำก ารลงทะเบียนไปแล้วรวมกันกว่า 14 ล้านรายนั้นล่าสุด นา ยกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า กระทร วงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการ ออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อสร้ างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศ รษฐกิจ


คนละครึ่ง

โดย นายกฤษฎา กล่ าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลั งกำลังพิจารณาในรายละเอียด โดยเฉ พาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ว่า ค วรจะใช้หลักเกณฑ์ใด ซึ่งหากยึดตามเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการ เราชนะ ก็จะอยู่ที่ร าว 30 ล้านคน ก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณ ว่า จะต้องใช้เงินเป็นจำน วนเท่าไร และรัฐบาลมีเงินเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ต ามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำน วนเท่าไร


คนละครึ่ง

ทั้งนี้ โดยหลักการเบื้องต้น ค นละครึ่ง ยังอยู่ภายใต้แนวคิด โค-เพย์ คือ รัฐช่วยจ่าย 50เปอร์เซ็นต์ และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ ายเองอีก 50เปอร์เซน มีการคาดการณ์เงื่อนไขที่จะเพิ่มเติมจาก

คนละครึ่งเ ฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 คือ คนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ ายเพื่อซื้ อบริการได้ด้วย อาทิ การจ่ ายเพื่อค่ าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเราชนะ

อย่างไรก็ตาม คนล ะครึ่งเฟส3 ได้เพิ่มสิทธิ์สามารถใช้จ่ ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเราชนะ เตรียมตัวร อลงทะเบียนเลยจ้า