คลัง ตอบแล้ว คนละครึ่ง เฟส 3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุการณ์ ที่ ชาวโลกอินเตอร์เน็ตของเมืองไทยและคนทั้งประเทศ ต่างให้ความสนใจกัน เพราะว่า ในส่วนของตอนนี้ ไม่ว่า จะเป็นอาชีพอะไรต่างได้รับ ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายกันทั้งสิ้น

 

 

หลายๆบริษัท หรือ บางกิจการ มีส่วนของผลกระทบถึงขนาด หยุดชั่วคราว หรือว่า ปิดตัวลง และย้ายฐานผลิตไป จึงทำให้หลายๆคน หลายๆอาชีพในตอนนี้ได้รับความลำบากกันมาก

ทั้งนี้ทาง รัฐบาล ได้มีนโยบาย เพื่อที่ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน ประเทศไทย เลยออกมาตรการ มาหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือ แต่ว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนั้น ที่ประชาชนได้ใช้จ่าย อย่างเกิดผลประโยชน์นั้นก็คือ คนละครึ่งนั้นเอง

 

วันที่ 17 มี.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค.นี้ โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะขยายระยะเวลาออกไปถึงสิ้นปี 2564 นี้หรือไม่

โดยการพิจารณาขยา ยโครงการออกไปอีก ต้องดูประกอบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และการดำเนิ นโครงการไม่มีการเอาเปรียบกันด้วย จากการดำเนิ นโครงการคนละครึ่งในเฟส 2

ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่ง เฟ ส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2

เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรั บปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะขยายให้สามารถใช้จ่ายร่วมกับภาคบริการได้ด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงิ นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงิ นเพิ่มให้คนละ 500 บา ท

แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็ นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บา ท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่

อย่างไรก็ตาม อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ เล็งต่อโค รงการ คนละครึ่ง และเตรียมสรุปผลโครงก าร เฟส 2 เร็วๆนี้