คลัสเตอร์ทหารเรือ ลามอย่างต่อเนื่อง

ยังไงก็ต้องบอกว่าถึงจะปีใหม่แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วย ล่าสุด สำหรับสถานการณ์ คลัสเตอร์ทหารเรือ แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้ ล่าสุด วันนี้ (1 มกราคม 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ CV-19 ระลอก 3 ผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 289 ราย

1.ข้าราชการทหารเรือ 9 ราย

2. ทหารเกณฑ์ 1 ราย

คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 8 ราย สะสม 5,497 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,883 ราย

– Cluster ชุมชนแกะปูชายทะเล บางพระ อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 16 ราย

– Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 24 ราย

– Cluster บริษัท โคเรียว (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 23 ราย

– อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย

– บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย

– ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดอุดรธานี) 1 ราย

– สัมผัสผู้ติดยืนยัน

1. ในครอบครัว 47 ราย

2. จากสถานที่ทำงาน 45 ราย

3. บุคคลใกล้ชิด 25 ราย

4. ร่วมวงสังสรรค์ 9 ราย

– สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 12 ราย

– อยู่ระหว่างการสอบสวน 92 ราย

นอกจากรายงาน คลัสเตอร์ทหารเรือ แล้ว วันนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้รับวัคซีนครบ 2 รอบ 1,796,208 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ร้บวัคซีนครบ 2 รอบแล้ว ติด 145 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19