คุณแม่เช็กเลย พม. โอนเงินอุดหนุนบุตรให้แล้ว

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะทำการโอนจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 600 บาท ให้ผู้ปกครองผู้มีสิทธิส่งเบิกในเดือนนี้ทั้งหมด 2,327,610 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,478,528,800 บาท

 

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ csgcheck.dcy.go.th สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อย่างไรก็คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปเช็กกันนะครับ