จังหวัดไหนเช็กด่วน ผู้ว่าฯ สั่งด่วนปิดกิจการทุกประเภท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวท่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันอย่างมากในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า ดูแลสุขภาพกันด้วย ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ประกาศ คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 5171/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เ สี่ ย งต่อการแพร่กระจายของ CV19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV19 ขึ้นใหม่ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้แพร่กระจายในพื้น ให้ปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการออกประกาศเตือนผู้ที่เข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร ยาโยอิ ให้ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จากนั้นมีประกาศตามมาให้ปิดบริการร้านค้าในห้าง ทั้งในส่วนของร้านค้าใช้ใต้ดิน ตามด้วยร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกร้าน และล่าสุดได้ประกาศปิดทั้งห้าง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดนครสวรรค์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย เป็นผู้ป่วยภายในจังหวัด 94 ราย ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย

ประกาศ