จังหวัดไหนเช็กเลย ผู้ว่าฯ สั่งปิด 2 จุด ใครไปรีบตรวจ กักตัว

เป็นนอีกหนึ่งเรื่องราิวที่หลายๆคนรต่างให้ ความสนใจกันอย่างมากในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า การ์ดอย่าตก ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ หลังพบมีการติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อน

 

ทั้งนี้ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ (สาขาดอนจั่น) หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ธันวาคม 2564

โดยให้เจ้าของสถานประกอบการจัดส่งบัญชีรายชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าวทุกคนให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ทราบ

และเมื่อสามารถเปิดกิจการได้ ให้สับเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างชุดใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานหรือลูกจ้างชุดเดิมจนกว่าจะครบระยะเวลากักตัวเอง เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้ปิดสถานที่ ทุกร้านภายในต้องผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ตามที่คณะกรรมการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

นอกจากนี้ยังให้ปิดพื้นที่แคมป์คนงานกาญจน์กนก 12 เฟส 3 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 ธันวาคม 2564

โดยขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

 

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส

พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการกระจา ยของ CV-19