จ๊ะ ผงมณี ฉะไฮโซสาวขับลัมโบร์กินี หน้าฉากไฮโซมาก

“จ๊ะ นงผณี” แ ฉ ไ ฮโซสาว ฉากหน้าขับลัมโบร์กินี่ แต่หล อ กข า ย กระเป๋าแอร์เมส 3 แสน

“จ๊ะ นงผณี” เจ็บจุกถูกไฮโซสาวร ายห นึ่ง ใช้ความเ ชื่อ ใจห ล อ ก ข า ย กระเป๋าแอร์เมส 3 แสน สุดท้ายเอาไปตรวจสอบกลายเป็นข องป ล อ ม

ต้องบอกว่าเ จ็ บนี้ ยิ่ งกว่าคำว่าเ สี ย ใ จ ห  ลัง “จ๊ะ นงผณี” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ถูกไฮโซสาวรายหนึ่งห ล อ ก หลั งส าวจ๊ะเ ชื่อ ใจ ซื้ อ กระเป๋าแอร์เมสใน ร า ค า 3 แสนบ า ท

แต่สุดท้ายเมื่อนำไปตรวจสอบกลับพบว่าเป็นของป ล อ ด โดยสาวจ๊ะเล่าเรื่องนี้อย่างช้ำใจไว้ว่า…

“จ๊ะโดนห ล อ กจ ากผู้หญิงที่จ๊ะรักและเคารพ มีหน้ามีตาในสังคม ขับลัมโบร์กินี่และใช้ของแบรนด์เนม มีของแบรนด์เนมทั้งบ้านเลย

มีวันหนึ่งเขาโ  พ ส ต์ข าย ก ระเป๋าแอร์เมส ซึ่งกระเป๋าแอร์เมสจะอยู่ประมาณ 8-9 แสน เราก็เลยทักไปว่าพี่ข า ย เท่ า ไ ห ร่คะ

เขาก็บอกว่าถ้าสำหรับจ๊ะพี่ให้ 3 แสน เราก็โอนตังค์เลย 3 แ สน และไปรับกระเป๋ามา

อีกวันหนึ่งเราใช้ แล้วน้องที่อยู่กับเราบอกว่า ใช้แล้วไม่สวยเลย จ๊ะใช้แล้วมันดูแก่ เราก็เลยโอเคดูแก่เลยส่งให้ร้านที่เรารู้จัก ข า ย ต่อ

พอส่งไปพี่เขาก็บอกว่า น้องจ๊ะพี่บอกอะไรให้นะ ใบนี้ ป  ล อ ม เราก็ อึ้ งซึ่ งเราไม่เ ชื่ อ ด้วยภาพที่พี่เขาเป็นคนรวยมาก มีหน้ามีตาในสังคม เขาดีกับเรามาก ดีมากๆจริงๆ พูดดีอะไรดีหมดเลย เราก็ไม่เ ชื่ อ

เราก็เลยบอกพี่แนนว่า งั้นพี่แนนจะทำยังไงให้มันรู้ว่าป ล อ ม จริงๆ เขาก็เลยส่งร้านใหญ่ 5 ร้าน ในการต ร วจ แ ละประทั บ ตรามาว่า มันป ล อ  ม ต้องเ สี  ย ค่ าใช้ จ่า ย 3,000  บ า ท พอทำแล้วสรุปว่า ป  ล  อ มจ ริงๆ

เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า อย่าเ ชื่ อคนแต่เ ปลื อ ก อย่าเ ชื่ อ คนที่คำพูด ที่สำคัญเลยนะคะ ความจริงใจของเรา ใช่ว่าทุกคนจะจริงใจตอบ


ใครที่เจออยู่ก็ อย่ าท้ อนะคะ สู้ต่อไป คิดแค่ว่าเป็นบททดสอบในชีวิต และทำให้เราไม่ใจดีกับทุกคนมากเกินไปแค่นั้นเอง สู้ๆนะคะ”