ชัดเจน ประกันสังคมประกาศด่วน นายจ้าง ผู้ประกันตน เก็บเงินสมทบเต็ม ไม่ลดแล้ว เริ่มเดือน ก.ย. นี้

เป็นอีกข่าวที่กำลังมาแรงและถูกจับตามองของประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อสํานักงานประกันสังคมประกาศชัดเจนไม่มีการลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมในกลุ่มนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อีกแล้วนั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

ล่ าสุดเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความและภาพระบุ

ถึงการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ในเดือน ก.ย. นี้

จะต้องจ่ายสมทบราคาปกติ ซึ่งมีรายละเอียดว่า

อย่าลืม เดือนนี้จ่ายเงินสมทบราคาปกติแล้วนะ

ตั้งแต่เดือน กันย ายน เป็นต้นไป เตรียมส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม( มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท , มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท )

หลังจากลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

แต่ละรายจ่ายไม่เท่ากัน เช็คอัตราที่ต้องจ่ายที่ เว็บไซต์

อนึ่ง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน

โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5เปอร์เซ้น เหลือฝ่ายละ 2.5เปอร์เซ้น ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมออกมาแต่อย่างใดว่ามีการต่ออายุการลดส่งเงินประกันสังคม ดังนั้น เดือนกันย ายนจึงต้องกลับมาจ่ายเงินในอัตราปกติ

เพิ่มเติม

แจ้งข่าวประกันสังคม