ชัดเจน แถลงคนละครึ่งเรียกเก็บภาษี 7%

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า สำหรับพ่อค้าแม่ค้านั้นค่อยโล่งไปหน้่อย ล่าสุด จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ ถึงประเด็นเรื่อง ทุกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ สรรพากรจะเรียกเก็บภาษี 7% ของยอดขายสินค้า

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

โดยจากกรณีที่มาการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าสรรพากรเรียกเก็บภาษีทุกร้านค้าทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการรัฐ จำนวน 7% ของยอดขายสินค้าโดยไม่สนใจรายได้ กำไร แต่อย่างใดนั้น ทางกรมสรรพากร ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและยืนยันว่า

ไม่มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยเฉพาะแต่อย่างใด

 

ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะประกอบกิจการแล้วเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่ หากผู้ประกอบการมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็มีหน้าที่ต้องนำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา

และหากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร ตามปกติอยู่แล้ว

เว้นแต่กิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกรณีที่เงินได้ยังไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161

บทสรุปของเรื่องนี้คือ กรมสรรพากรไม่มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยเฉพาะ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง