ชาวบ้าน ซื้อของเต็มตะกร้า สุดท้ายต้องควักเงินสด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าควร ดูให้ ดีก่อน บรรย ากาศประช าชน ใช้สิทธิ โครงการเราช นะ ตามร้านค้าต่าง ๆ ที่ร่ว มรายการ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นไปอย่ างคึกคัก

ภายหลังจากที่รั ฐ บาลได้โอนเงินให้กับประชาชน 2 กลุ่ม ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วันนี้โอนวงเ งินสิทธิครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท สามารถใช้ได้ทันที

จากการลงพื้นที่สำรวจที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่าประชาชนหลายคนที่เดินทางมาใช้สิทธิเราชนะ ไม่สามารถกดเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋ าตังได้

เนื่อ งจากระบ บล่ม โดยแจ้งข้อความว่า ขออภั ยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลอ งใหม่อีกครั้งภายหลัง

ทำให้ประชาช นหลายคนที่เลือกของมาเต็มตะกร้า เตรียมที่จะใช้สิทธิเราชนะจ่ายเงินแล้ว แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ เราชนะ ได้ ต้องพากันกดย้ำ ๆ เผื่อว่าจะเข้าได้ ก่อนถึงเคาน์เตอร์จ่ายเงิ น บางคนบอกว่า ลุ้นกว่าหวยก็เราชนะนี่แหละ ขณะที่บางคนก็ยังเข้าไม่ได้ จึงต้องยอมควักเงินสดจ่ายซื้อของแทน