ช่วยเหลือทุกอาชีพ เช็กเงื่อนไข กรุงไทยให้พักหนี้

ในส่วนของสถานการณ์CV-19 ต้องยอมรับว่ามาหนักจริงๆ ซึ่งในส่วนของตรงนี้สะเทือนไปหลายๆหน่วยงานและ หลายอชีพ ในส่วนของหลายหน่วยงานหลายๆบริษัทรงมไปถึงห้างสรรพสินค้าถึงขนาดหยุดช่วคราวหรือปิดตัวลง ทำให้หลายคนขาดรายได้และตกงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในส่วนของ นโยบายต่างๆรวมไปถึงมาตการ จากรัฐบาลวินาทีนี้ยอมรับช่วยได้เ้ยอะจริงๆ แต่ว่า ในส่วน ของภาระหนี้สินส่วนบุคลนั้นหลายคน ต้องประสบปัญหาในตรงนี้ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ขานรับแนวทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการ พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน

เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME และรายย่อย

 

ทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการ ในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME และรายย่อย ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการภาครัฐ สามารถแจ้งเข้าร่วมมาตรการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไปจนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆ อีก 7 มาตรการด้วยกัน อาทิ

1.ลูกค้าบุคคล เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน

 

2.ลูกค้าธุรกิจ เช่น มาตรการ สินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี) สามารถผ่อนชำระสูงสุด ได้ไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจ สามารถตรวจสอบดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา