ช้างไทยใจดี ให้ยืม 50,000 ช่วยปลดหนี้นอกระบบ ดอกถูก ผ่อนครบ 5 เดือน ขอกู้เพิ่มได้ อนุมัติไว

หลังสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเริ่มฟื้นตัว ประชาชนหันมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น แต่ยังมีบางคนที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเอง จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ช้างไทยจึงเปิดโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือน ด้วยวงเงินหลักหมื่นถึงหลักแสนอีกด้วย รายละเอียด ดังนี้

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสารตรวจเครดิตบูโรที่มีสถานะปกติ และไม่มีประวัติค้างชำระ
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  – บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  – สัญญาจ้างงาน
  – สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
  – หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้

 1. สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 3. เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)

 

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด*
** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้

 • สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ
 • ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ
 • ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
 • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

การยื่นใบสมัคร

ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400