ช้างไทย ปล่อยสินเชื่อ เพื่อผู้ติดบูโร-แบล็คลิส วงเงิน 30,000 ผ่านง่าย ได้ทุกอาชีพ

สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทยได้เดินหน้าสู้สถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมพร้อมกับ ช้างไทย สถาบันการเงินภาคเอกชน ที่พร้อมปล่อยสินเชื่อถูกกฎหมายสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อผู้ประกอบการและผู้มีอาชีพอิสระสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอยืมวงเงินสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ช้างไทยปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้เน้นผ่อนสบายๆ ทั้งนี้หากท่านยืมไม่เกิน 50,000 บาทจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือนอีกด้วย สำหรับวงเงินให้กู้นั้น 8พัน ถึง 1แสนบาท แต่หากท่านติดบูโรแบล็คลิสก็สามารถยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาทก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้กู้ได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดีย วสำหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน

 • ช้างไทย เงินกู้ เราให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจากพิโกไฟแนนซ์ และ พิโกพลัส จากกระทรวงการคลัง ช้างไทย เงินกู้ ยึดหลักการให้บริการ สิน

 • เชื่อด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้กู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง
 • อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ

 • 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาทและเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้ที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการโอนเงินกู้ ท่านจะได้รับโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอื่นๆ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้

 •  พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 •  อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 •  มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 •  มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
 •  มีเงินเดือนโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาตเท่านั้น
 •  มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสาร เครดิตบูโร ที่มีสถานะปกติ และ ไม่มีประวัติการค้างชำระ
 •  ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินเดือน เพื่อชำระค่างวด
 •  บริษัทต้องมีฐานะ ทางการเงินที่มั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 •  สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
 •  สำเนา ทะเบียนบ้าน
 •  สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชี เงินเดือนเข้า (ถ้ามี)
 •  หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น

สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม ช้างไทย เงินกู้ https://www.xn--12clak0en5dxgwa6c1d1bxdl.com/apply.html