ช้างไทย เงินกู้ถูกกฎหมาย วงเงินสูงสุด 100,000 ผ่านง่ายกว่าธนาคาร รู้ผลทันที

วันนี้ทีมงานจะมาแนะนำอีกโครงการสินเชื่อถูกกฎหมาย ที่ช่วยเหลือพนักงานรายได้ประจำ ที่มีแบล็คลิส รวมทั้งติดเครดิตบูโร ที่ไม่สามารถจะยื่นกู้ได้สถาบันการเงินอื่นๆ อย่ารอช้าเมื่อเร็วๆ นี้สินเชื่อบุคคลสำหรับพนักงานรายเดือนจาก ช้างไทย เงินกู้ เปิดโอกาสดีๆให้ท่าน ได้เข้ามาสมัครอีกด้วย

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน

“ช้างไทย เงินกู้” เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง

อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 2. อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 4. มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 5. ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ และทหารไทยธนชาต เท่านั้น
 6. ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 7. บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  – บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  – สัญญาจ้างงาน
  – สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
  – หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 5. สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 7. เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)

** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

การยื่นใบสมัคร

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
 • นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400