ซีไอเอ็มบี ช่วยสร้างแผนอนาคต ให้ยืม 1 แสน ผ่อนยาว 48 เดือน ไม่ต้องค้ำ ลดต้นลดดอก

ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงหลายคนมองหาเงินทุนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบคนยุคใหม่ด้วยสินเชื่อสำหรับคนยุคใหม่จากธนาคาร CIMB เปิดโครงการสินเชื่อ Personal Cash เน้นช่วยเหลือลูกค้า อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถสร้างแผนในการชำระเงิน โดยให้เท่ากันทุกเดือนเพิ่มความคล่องตัวในการชำระมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นสินเชื่อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช

 • ผ่อนยาว อายุสัญญาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน
 • สะดวกรวดเร็ว อนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อผู้สมัคร
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี รายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป

วงเงินกู้

 • ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • สำหรับพนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
 • สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระ

12-60 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกสารประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงรายได้
 3. สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

สนใจรายละเอียด ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/personal-loan/personal-cash.html