ดอยอินทนนท์ สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ เตรียมตัว เงินสพัด

เรียกได้ว่าใกล้เข้าหน้าหนาวเข้ามาทุกทีแล้ว ซึ่งสำหรับ ในส่วนของแหล่วท่องเทียว ในช่วงหน้าหนาวนี้ประเทศไทยของเราถือได้ว่าขึ้นชื่อ หลายๆที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงสพัดของ ธุรกิจทองเที่ยวเลยก็ว่าได้ วันที่ 6 พ.ย. 64 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังอยู่ในช่วงการปิดการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ช่วงเช้าวันนี้ (6พ.ย)

โดยเป็นภาพทะเลหมอกและพระอาทิตย์กำลังขึ้นที่ขอบฟ้ายามเช้าท่ามกลางความเงียบสงบ ขณะที่อากาศเย็นสบายและเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในช่วงย่างเข้าฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้ 7 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน 9 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 14 องศาเซลเซียส

นายเกรียงไกรไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เตรียมจะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในวันที่ 10 พ.ย.64

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 15 วันก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น Que-Q และการพักแรมต้องจองล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีการจำกัดจำนวน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีส้มต้องได้รับวัคซีน CV-19 ครบ 2 ครั้งหรือ 1 ครั้งตามที่กำหนด หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจ CV-19 หรือการตรวจ ATK อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อจะเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงหลักฐานประจำตัว

ช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางพร้อมแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ ใบรับรองการรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม

ผลการตรวจไม่พบ CV-19 ด้วยชุด ATK อย่างน้อย 30 นาทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง, เอกสารการตรวจ CV-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติด CV-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

สำหรับการทำกิจกรรมระหว่างอยู่ในพื้นที่อุทยานฯ นั้น นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การหมั่นล้างมือด้วยเจลล์ หมั่นสังเกตอาการตัวเองและลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นที่กำหนด

ขณะที่การท่องเที่ยวนั้นต้องปฏิบัติตามความสามารถในการรองรับในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดซึ่งกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ และห้วงเวลาเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 05.00-10.30น., 10.31-14.00 น. และ 14.01-18.00 น.เ ช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย, กิ่วแม่ปาน, อ่างกา ไม่เกิน 50 คน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาว 10 พ.ย.นี้ โดยต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 15 วัน