ด่วนที่สุด สธ.ประกาศยกระดับยเตือนภัย CV-19

ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า ยังไง ดูแลสุขภาพ และ ที่สำคัญการ์ดอย่าตก เมื่อเวลา 08.30 น. ที่รพ.วชิระภูเก็ต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์ CV-19ว่า กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเตือนภัย CV-19 จากเดิมระดับ 3 ปรับขึ้นเป็นระดับ 4 ซึ่งจะมีข้อแนะนำและมาตรการเพิ่มขึ้น

อาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจาย รวมถึง ชะลอการเดินทาง เช่น การไปทำงานก็ให้ทำงานที่บ้าน(work from home) การเดินทางข้ามจังหวัด การเคลื่อนย้ายของคน และการจำกัดการรวมกลุ่ม’

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการVUCAอย่างเคร่งครัด คือ รับการรับวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองคยอบจักรวาลทุกที่ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ CV-19 Free Settings และตรวจATKสม่ำเสมอ

สำหรับแต่ละระดับของการเตือนภัยจะมีมาตรการป้องกันควบคุมสำคัญแตกต่างกัน ตามที่กรมควบคุมกำหนด ได้แก่ ระดับ 1 ไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่ง ร่วมกิจกรรได้แบบ New Normal โดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติ

ระดับ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เลี่ยงไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

 

ระดับ 3 ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

ระดับ 4 ทุกคน งดไปรับประทานร่วม/ดื่มในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัว

และระดับ 5 ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน) งดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคัดกรอง ห้ามไปต่างประเทศ และเข้าประเทศกักตัว

อย่างไรก็ตาม สธ.ประกาศเตือนภัย CV-19 ปรับเป็นระดับ 4 เกือบสูงสุด เพิ่มมาตรการปิดสถานที่เสี่ยง-ชะลอการเดินทาง-จำกัดการรวมกลุ่ม