ด่วนที่สุด ออสเตรเลียพบผู้ติด โอไมครอน กลายพันธุ์

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 มีรายงานว่า นางสาว Yvette D’Ath รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย แถลงว่า ตรวจพบผู้ติด โอไมครอน จำนวน 2 ราย โดย 1 ใน 2 ราย ที่พบการติดนั้น ผลจากการตรวจเชิงลึก พบว่า เป็นผู้ชายสัญชาติแอฟริกันใต้

ที่มีการติดที่มีรหัส พั น ธุ ก ร ร ม แตกต่างออกไปจากรหัส พั น ธุ กรรม ของ โอไมครอน เดิม สาธารณสุขแห่งรัฐควีนสแลนด์ จึงเรียกชื่อในเบื้องต้นว่า โอไมครอน หรือ Omicron Like ขณะนี้ชายสัญชาติออฟริกันใต้รายนี้ถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมในเมืองบริสเบน

 

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข รัฐควีนสแลนด์ กล่าวต่อไปว่า โอไมครอน ประกอบด้วย 2 รหัส พั น ธุ กรรม ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์กรสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 รหัสพันธุกรรมนี้ พบในประเทศออสเตรเลียแล้ว นอกจากนี้ โอไมครอน ที่ตรวจพบว่ามีรหัส พั น ธุ กรรมแตกต่างไปจาก โอไมครอน ดั้งเดิม กลายเป็นที่แรกของโลกที่พบในขณะนี้

ด้าน นายปีเตอร์ เอทเคน หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ สาธารณสุขออสเตรเลียยังไม่ทรายได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อมูลมากพอที่จะยืนยันว่า สาย พันธุ์ โอไมครอน ที่อาจกลาย พันธุ์ ไปอีก และพบในรัฐควีนสแลนด์ จะมีความแรงในแง่ อาการ ป่วย รวมถึงความสามารถในการแพร่กระจาย และหลบเลี่ย งภูมิต้านทานในร่างกายที่เกิดจากการวัคซีนป้องกัน CV1919 หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในด้านผลจากการตรวจเชิงลึกในห้องแลป พบว่า โอไมครอน ที่พบในแอฟริกาเป็นต้นมานั้น สามารถกลาย พันธุ์ ได้เป็นจำนวนมากกว่า 30 ตำแหน่ง แต่สำหรับสาย พั น ธุ์ ที่พบในรัฐควีนสแลนด์นี้ สามารถกลายพันธุ์ได้ 14 ตำแหน่ง ดังนั้น ขณะนี้ในประเทศออสเตรเลีย พบทั้งสายพันธุ์ โอไมครอน ดั้งเดิม หรือ Omicron และสายพันธุ์คล้ายคลึงโอไมครอน หรือ Omicron Like

ซึ่งเป็นชื่อเรียกในเบื้องต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ออสเตรเลียมีผู้ติด โอไมครอน สะสมอย่างน้อย 9 คน ขณะที่นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน เลื่อนกำหนดการเปิดพรมแดนระยะต่อไป เป็นวันที่ 15 ธ.ค. จากเดิมคือวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีผลครอบคลุมกับพลเมืองต่างชาติจากทุกประเทศ แม้ฉีดรับวัคซีน CV19 ครบแล้วก็ตาม