ด่วน ผู้ว่าฯจังหวัดชลบุรี สั่งล็อกดาวน์

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดชลบุรี ที่ 30/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการแพร่ cv-19 ภายในบริเวณพื้นที่ชุมชน ซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ซึ่งตรวจพบผู้ติดภายในชุมชนซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การของให้อยู่ในวงจำกัด มิให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการจังหวัดชลบุรี จึงให้ปิด พื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใด เข้า – ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมติดต่อ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมติดต่ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564

สำหรับรายงาน ผู้ติดใหม่รายวัน ปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้น จำนวน 46 ราย จากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ลดลงเหลือเพียง 29 ราย

1. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

1.1 ในครอบครัว 12 ราย

1.2 จากที่ทำงาน 19 ราย

2. ติดจากโรงงานแห่งหนึ่ง ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 2 ราย

3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ( เชื่อมโยง ตลาดใหม่) 1 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง บริษัท เซเลอเรส) 2 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์วันเกิด) 1 ราย

6. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน 3 ราย

7. อยู่ระหว่างการสอบสวน 6 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 260 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 480 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม การแพร่ของcv-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนบางทราย พบผู้ติดv-19 เชื่อมโยงไปยังสถานประกอบการ 24 แห่ง ในเขต อ.เมืองชลบุรี อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการติดตามควบคุม พบคลัสเตอร์ในโรงงาน 3 แห่งจากชุมชนนี้ นอกเหนือจาก เซเลอเรส และได้ค้นหาผู้สัมผัสในโรงงานมาตรวจหาเชื้อและกักตัวไว้ ในหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่มีผู้ติดcv-19 มีความเชี่ยมโยงกับชุมชนบางทรายยังอยู่ในระยะเริ่มต้นติด ยังไม่แพร่ไปในวงกว้าง จากความร่วมมือในมาตรการองค์กรที่เข้มแข็งและการค้นหาเชิงรุกชุมชนบางทรายเชื่อมโยงเข้าควบคุมสถานประกอบการรวดเร็ว ก่อนเกิดแพร่ในวงกว้าง

ขณะนี้มีการแพร่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงาน 5 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง

ขอบคุณ คมชัดลึก