ด่วน ฝากเตือนประชาชนท้ายเขื่อน ศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์

วันนี้ 19 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีเขื่อนใหญ่อยู่ 2 เขื่อน คือเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ตั้งอยู่ในอำเภอทองผาภูมิ เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วม แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมจากฝนบ้าง แต่เนื่องจากเป็นช่วงระยะสั้นๆ เนื่องจากน้ำฝนที่ตกอยู่ท้ายเขื่อนทั้ง 2 เขื่อน และทางเขื่อนใหญ่ทั้ง 2 เขื่อนได้แจ้งว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้เขื่อนทั้ง 2 เขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 6 พันล้านลูกบาศก์เมตร ฝากเตือนประชาชนอยู่ท้ายน้ำไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ

นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ชี้แจงว่าในเขื่อนใหญ่ทั้ง 2 เขื่อน โดยเฉพาะเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบันปริมาตรน้ำในอ่างอยู่ทั้งสิ้น 1,300 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 74 เปอร์เซ็นต์ ของความจุของอ่าง

ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ ปัจจุบันมีน้ำอยู่ในอ่างจำนวน 6,599ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นความจุของอ่าง 74 เปอร์เซ็นต์

ส่วนน้ำที่สามารถใช้งานได้ของเขื่อนศรีนครินทร์สามารถใช้งานได้จำนวน 2,300ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ ยังสามารถรับน้ำได้อีกเกือบ 3,000ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 61 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นในช่วงฤดูฝนปีนี้หากเกิดฝนตกเหนือเขื่อนทั้ง 2 เขื่อน ยังสามารถรับน้ำได้อีก และสามารถบรรเทาอุทกภัยจากน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนทั้ง 2 เขื่อน ดังนั้นฝากถึงผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนเบาใจได้ เขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมากในช่วงฤดูฝนปีนี้

สำหรับในส่วนน้ำที่สามารถใช้งานได้ของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ยังสามารถรับน้ำได้กว่า 6 พันล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ยังสามารถป้องกันน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกในช่วงฤดูฝนด้วย และเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง เขื่อนทั้ง 2 แห่งก็จะส่งน้ำลงไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ดังนั้นกว่าจะสิ้นฤดูฝนทั้ง 2 เขื่อนยังสามารถรับน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีก เมื่อเข้าฤดูแล้งในปีหน้าในลุ่มน้ำแม่กลองยังสามารถทำกิจกรรมการใช้น้ำได้ เช่นการอุปโภค บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำผลักดันน้ำเค็ม รวมถึงการใช้น้ำทำนาปรัง เป็นต้น

ย้ำว่าน้ำในอ่างของทั้ง 2 เขื่อนมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกเรื่องน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนที่กำลังตกในขณะนี้ และในช่วงหน้าแล้งปีหน้าเขื่อนสามารถบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้ตลอด