ด่วน ล็อกดาวน์ ชุมชนกลางเมือง 14 วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ไทยเรากำลังจะข้ามสถานการณ์ครั้วงนี้ไปแต่ยังไงอย่าเพิ่ชะล่าใจกัน   เมื่อวันที่ 4 ก.ย.  สถานการณ์การของ CV-19 ในจ.อุตรดิตถ์ มีผู้ติด CV-19 ยืนยันสะสม 3,211 ราย ดั บ 19 ราย โดยการติดจากต่างจังหวัดลดลง แต่มีผู้ติดในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

จากรายงานวันที่ 3 ก.ย. พบผู้ติดรายใหม่ 62 ราย เป็นการติดจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดในพื้นที่สถิติสูงสุด 55 ราย จากคลัสเตอร์โต๊ะสนุ๊ก คลัสเตอร์ชุมชนหลัง ร.พ.ช. คลัสเตอร์ หมู่ 4 ต.บ้านแก่ง และคลัสเตอร์ หมู่ 1 ต.บ่อทอง โดยเฉพาะในชุมชนหลัง ร.พ.ช. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 

ขณะนี้มีผู้ติดแล้วกว่า 50 ราย คณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ จึงมีคำสั่งให้ปิดชุมชนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ก.ย.เพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย โดยให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกับสาธารณสุขจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้บริหารจัดการควบคู่กับหน่วยงานในพื้นที่

 

นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ชุมชนหลัง ร.พ.ช. เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ 91 ครอบครัว รวมประมาณ 246 คน หลังพบ CV-19 กระจายเป็นวงกว้างคณะกรรมการโร คติดต่อ จ.อุตรดิตถ์

 

จึงมีคำสั่งปิดชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบา ดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหาร ย ารักษา แจกหน้ากากอนามัยและเจลให้ทุกคน ซึ่งการปิดชุมชนครั้งนี้

 

ได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ควบคุม และปิดการเข้า-ออกชุมชนทั้ง 4 เส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีและขออภัยผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นชั่วคราว จนกว่าจะครบการปิดชุมชน14 วัน

 

สำหรับการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่นอกจากชุมชนหลัง ร.พ.ช.แล้ว ยังมีชุมชนที่มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่นอีกหลายแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเร่งดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ย งเชิงรุกในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ที่สัมผัสกับผู้รับซื้อของเก่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ เพื่อเร่งควบคุมการแพร่กระจายโดยเร็ว

 

อย่างไรก็ตาม สั่งล็อกดาวน์!ชุมชนหลังร.พ.ช. กลางเมืองอุตรดิตถ์ 14 วัน ยับยั้งการแพร่กระจายของ CV-19

ยังไงต้องเตรียมพร้อมรับมือ