ด่วน! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อรอบใหม่ ผ่านแอพ MyMo เช็กเงื่อนไขที่นี่

โครงการสินเชื่อมาใหม่เพื่อพี่น้องคนไทยจากธนาคารออมสินผ่านแอพ MyMo ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ที่มีผลกระทบในสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • อายุ 19-70 ปี

 • ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

 • ไม่เป็นผู้ว่างงาน
 • ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน
 • กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs
 • ไม่มีบัญชี Write-Off uอกระบบ CBS
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้ เเละมี e-Mal ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เงื่อนไขสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

 • ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อน
 • ผู้ที่สนใจจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก cv-19
 • จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อสู้ภัย ผ่าน MyMo
 • ให้กู้ตามความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยเเละองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดเเรกเเล้ว (เงินต้นเเละดอกเบี้ย)
สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเเละดกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เเต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อนจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเมนูจะเเสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

เข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 วิธีที่ 1

เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner มาตรการสินเชื่อสู้ภัย

อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด เข้าสู่เมนู

เข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัย วิธีที่ 2

เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู บัญชี
กดเมนู ผลิตภัณฑ์เเละบริการ เลือก มาตรการสินเชื่อสู้ภัย

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/online/regist-cvdm/