ด่วน เช็คสิทธิเลย ใครรับ 5,000 บาทบ้าง?

สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสังคม ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สนใจและติดตามเป็นอย่างมาก กับกับมาตรการช่วยเหลือและเยียว ย า

สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ “เงินเยียวยา” ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นรอบเเรกที่ “ประกันสังคม” เริ่มโอนเงินเยียวย ากลุ่มนักดนตรี – ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ

ทั้งนี้ “ประกันสังคม” จะทำการโอนเงินรอบต่อไปวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

หากผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยารอบเเรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนเรื่อยๆ เเละโอนเงินเยียวยาไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 เเละ เปิดเเบบฟอร์มให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึง 14 มกราคม 2565 โดยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 1 เดือน

ตรวจสอบสิทธิ “เงินเยียวยาประกันสังคม”

 • เข้าไปที่เวบไซต์ sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”
 • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เเละรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะเเสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

เงินเยียวยาโอนเงินทุกสัปดาห์?

สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดเเรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เเละเริ่มงวดที่สอง ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เเละจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อน 14 ม.ค. รับ 5,000 บาท

– หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา เเละบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

– สายด่วนกระทรวงเเรงงาน 1506

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวหรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม