ด่วน SCB ให้ยืม 3 หมื่นบาท ช่วยปชช.ผู้ได้รับผลกระทบ สมัครง่าย ไม่ต้องมีค้ำ

ประชาชนหลายคนและลูกค้าของสถาบันการเงินมองหาสินเชื่อคุณภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับความเป็นอยู่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศเปิดสินเชื่อด่วน เน้นผ่านง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ผู้สนใจอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อด่วน สมัครสินเชื่อเงินสดง่าย ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บาท

มีวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่สะดวก ให้เราดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

  • สมัครง่ายไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน -หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา -อนุมัติวงเงิน 20,000-5,000,000 บาท-เงินกู้ 20,000-30,000 บาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน -เงินกู้ 30,001-99,999 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน -เงินกู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
  • การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระรายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อด่วน อนุมัติเร็ว – อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท – ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด่วน สินเชื่อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบาย เพียง 2,700 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุระหว่าง 20-60
  2. มีรายได้ขั้นต่ำ – 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน – เจ้าของกิจการ 15,000 บาท
  3. มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร – เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาสลิปเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ) – สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
  5. สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันยายน 2021 เท่านั้น
  6. ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและยาวนานที่สุดคือ 72 เดือน -มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

กรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan.html