ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม ได้เพิ่มอีก 1 เดือน

เป็นอีกข่าวดีที่หลายคนกำลังจับตาเมื่อสนง.ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศการเช็คสิทธิ์และให้มีการลงทะเบียนแก่กลุ่มแรงงาน 9 กลุ่มอาชีพใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มาตรา 40 ผ่านออนไลน์ www.sso.go.th เพื่อร่วมโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Cv-19 และประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินเยียวย า 2,500 บาททั้งสิ้น 2 เดือน

สำหรับพื้นที่สีแดงเข้มอันได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ ,

สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับเงินเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ CV-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติมาตรการเยียวย าให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวย าอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา วันละ 1 ล้านคน

โดยโอนเงิน เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92เปอร์เซนต์

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์

เลขบัตรประชาชน จำนวน 190,354 คน คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 7เปอร์เซนต์ ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 3เปอร์เซนต์ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่น ในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน

โดยสำนักงานประกันสังคมนำข้อมูล ของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่าตนเอง อยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ในที่ 7 สิงหาคม 2564

พร้อมกันนี้ยังย้ำ ไปยังผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเช็กสิทธิประกันสังคม ม.33,ม.39,ม.40 ได้เพิ่มอีกเดือน ตามรายละเอียดเลยจ้า