ตลาดทอ ง คึกคักอี ก ครั้ง เปิดราคาทอ ง วันที่ 22 มิถุนาย น 2564

อาทิตย์นี้ราคา ทอ ง คำกลับมาขยับขึ้นอีกครั้ง หลังจากราคา ทอ ง ร่วงลงติดต่อกันมาหลายครั้ง จนต้นสัปดาห์ในวันจันท ร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ราคา ทอ ง จึงขยับขึ้น ซึ่งมีการประกาศราคา ทอ ง ทั้งหมด 7 รอบ รวมปรั บ ขึ้น แ รง 300 บาท

และล่าสุดเปิดตลา ด เช้า ในวันที่ 22 มิถุน า ยน 2564 ได้มีการประกา ศราคา ทอ ง ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. พบราคา ทอ ง วันนี้ปรั บ ขึ้นอีก 50 บาท

ราคา ทอ ง ล่าสุดวัน นี้

วั น ที่ 22 มิถุน า ยน 2564

ปรั บ ขึ้นแล้ว 50 บา ท

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในประเทศ ช นิด 96.5% วันอังคารที่ 22 มิถุน า ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,250

รับซื้อ บา ท ละ 26,166.16

ราคา ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,750

รับซื้อ บา ท ละ 26,650

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในประเทศชนิด 96.5% วันจันท ร์ ที่ 21 มิถุน า ยน 2564 (ประก าศ ครั้งที่ 7 ครั้งสุดท้าย)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขายออก บา ท ละ 27,200

รับซื้อ บา ท ละ 26,120.68

ราคา ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,700

รับซื้อ บา ท ละ 26,600

ราคา ทอ ง คำ Spot เช้านี้เคลื่อ น ไหวบริเว ณ 1,785 ดอลลาร์ หลังจากราคา ทอ ง คำโคเม็กซ์ ปิ ด ตลาดเมื่อคืนที่ผ่า น มาเพิ่มขึ้น 13.9 ดอล ล าร์ สู่บริเวณ 1,782.9 ดอลลาร์ เนื่อ ง มาจากได้รับแรงหนุ น จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน ดอล ล าร์สหรัฐ และ กา ร ร่วงลงของอัตราผล ตอบ แ ทน พัน ธ บัตร รัฐบา ล สหรัฐ

ราคาทองคําฮ่องกงเปิดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,520 ดอลลาร์ฮ่องกง