ตามกันให้ทัน เปิดตลาดทองวันนี้ปรับราคาขึ้น

3.ราคาทองคำประจำวันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ปรับราคาขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับร ๅคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยรๅคาขๅยออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,300 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 30,700 บาท ขายออกบาทละ 30,800 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 30,153.24 บาท และขๅยออกที่ราคา 31,300 บาท ส่วนรๅคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,841.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ สรุปรๅคาทองคำ วันที่ 21 มิ.ย. 2565

 

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 30,700 บาท

ขา ยออก บาทละ 30,800 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 30,153.24 บาท

ข ายออก บาทละ 31,300 บาท

ทั้งนี้ก่อนการซื้อขายทองคำ ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านทองหรือช่องทางอื่นควรเช็กรคาทองคำกันให้ทัน ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห้่งประเทศไทย